Introduce o teu DNI, (con letra en maiúscula e sin espacios):